En bild på ett övergångsställe i centrala Skövde med en persons bakhuvud suddigt i ena hörnet av bilden

Stöd vid frågor som rör våldsbejakande extremism

Våldsbejakande extremism är ett samlingsbegrepp för rörelser, ideologier eller miljöer som inte accepterar en demokratisk samhällsordning och som främjar våld för att uppnå ett ideologiskt mål.

Med våldsbejakande extremism avses den våldsbejakande högerextremistiska vit makt-miljön, den våldsbejakande vänsterextremistiska autonoma miljön och den våldsbejakande islamistiska extremistmiljön.

Ett nationellt arbete pågår för att samordna arbetet mot våldsbejakande extremism. På lokal nivå finns ett samarbete mellan polis och socialtjänst.

Sektor socialtjänst har bland annat som uppgift att stödja anhöriga till personer som finns i sammanhang där våldsbejakande extremism förekommer samt de personer som vill ha stöd för att komma ifrån dessa miljöer. Kontakta oss på 0500-49 77 82 om du vill ha stöd.