Förskollärare med barn

Karriärvägar och kompetensutveckling

Inom Skövde kommun finns många spännande arbetsuppgifter inom flera olika verksamhetsområden. Vi vill att du ska kunna utvecklas i din roll men även ha möjlighet att byta yrke inom organisationen. Som medarbetare hos oss finns möjlighet att vidareutbilda sig inom sitt område genom att följa en karriärväg.

Karriärvägar

För dig som lärare 

Karriärväg: förstelärare

Förstelärare är en befattning som inrättats av staten och som ger oss  som kommun möjlighet att anställa ett antal förstelärare med bidrag från staten. Bidraget är 5000 kr i månaden, som läggs som tillägg på din lön. 

Så gör du för att ta detta steg:

Du som är legitimerad lärare söker utannonserade tjänster som förstelärare. I Skövde kommun är dessa tjänster tidsbegränsade.  

 

Karriärväg: biträdande rektor

Tjänster som biträdande rektor tillsätts när arbetsgivaren bedömer att behov finns. Genom att ha biträdande rektorer skapar vi bättre möjligheter för nära ledarskap för våra lärare och förbättrar arbetsmiljön för rektorer. 

Så gör du för att ta detta steg:

Du söker utannonserad tjänst och som intern sökande kommer du ingå som en del i urvalet tillsammans med externa sökande. 

För dig som barnskötare 

 

Karriärväg: förskollärare

Förskollärare är en befattning där du arbetar med att utveckla lärandet för de allra yngsta. Du leder barngrupper i förskola eller förskoleklass och undervisar i bland annat skriv- och matematikinlärning, lek och skapande och konflikthantering. I ditt arbete stödjer du barn i förskoleklass i deras utveckling och sociala relationer, vilket bygger grunden för deras livslånga lärande. 

Så gör du för att ta detta steg:

I samtal med din närmaste chef kan du visa ditt intresse för att utbilda dig vidare. Det finns möjlighet för dig att söka tjänstledigt för studier och det kan även finnas möjligheter via Omställningsfonden att anordna olika utbildningsinsatser. Allt börjar med din dialog med din närmaste chef. Utifrån verksamhetens behov och medel kan din chef undersöka saken vidare via HR-enheten.

För dig som vårdbiträde 

 

Karriärväg: Undersköterska

Som undersköterska arbetar du med omvårdnadsarbete och utför delegerade hälso- och sjukvårdsuppgifter. 

Så gör du för att ta detta steg:

I samtal med din närmaste chef kan du visa ditt intresse för att utbilda dig vidare. Det finns möjlighet för dig att söka tjänstledigt för studier och det kan även finnas möjligheter via Omställningsfonden att anordna olika utbildningsinsatser. Allt börjar med din dialog med din närmaste chef. Utifrån verksamhetens behov och medel kan din chef undersöka saken vidare via HR-enheten.

För dig som sjuksköterska 

 

Karriärväg: specialistsjuksköterska

Som specialistsjuksköterska ansvarar du för att utveckla verksamheten inom ditt specialistområde, bland annat genom att sprida kunskap till dina kollegor samt införa nya arbetssätt och bevaka utvecklingen inom området. 

Så gör du för att ta detta steg:

Verksamhetens behov styr inriktningen på specialistutbildningen och du visa intresse för detta i samtal med din närmaste chef. Skövde kommun kan erbjuda dig att till viss del studera på arbetstid. All kompetensutveckling utgår från behov och möjligheter i verksamheten.

Kompetensutveckling

Som medarbetare i Skövde kommun har du en individuell utvecklingsplan som tas fram tillsammans med chef i medarbetarsamtalet. Utifrån ditt kompetensutvecklingsbehov görs en plan för vilka insatser som behövs för att du ska har rätt förutsättningar att utföra ditt arbete. 

Att utveckla kompetens kan innebära t ex att du skaffar dig ökad erfarenhet inom ett område, att du tar mer ansvar, att du skaffar dig ökad kunskap/fakta inom ett område eller att du över och blir bättre på att praktiskt utföra en uppgift.  

Detta kan du göra exempelvis genom utbildningar av olika slag, självstudier, studiebesök eller kollegialt lärande. Den stora delen av kompetensutvecklingen gör du genom att jobba i din yrkesroll och det ständiga lärande som det innebär.