Två personer som sitter runt ett bord och har möte

Examensarbete och praktik

Är du student och vill göra examensarbete eller uppsats i samarbete med oss? Eller är du intresserad av en praktikplats inom något av våra hundratals yrken? Flera av kommunens verksamheter samarbetar regelbundet med studenter och vi vill gärna ha praktikanter hos oss.

I din ansökan vill vi att du anger inom vilket område du är intresserad av att göra examensarbete/uppsats eller praktik. Här nedan hittar du en kort presentation av våra sju olika sektorer som kan hjälpa dig hitta något som passar dina intressen. För att ansöka klickar du på länkarna till höger.

Läs mer om de olika verksamheterna:

Sektor barn och utbildning
Hos oss står barnens och ungdomarnas utveckling i fokus. Vi satsar offensivt på utbildningar på alla nivåer och vi strävar efter en pedagogisk helhetssyn från 1–20 år. Läs mer om sektor barn och utbildning.

Sektor medborgare och samhällsutveckling

Vi arbetar för ett levande Skövde rikt på kultur, idrotts- och näringsliv. I det ingår också att arbeta för tillväxt, fler jobb och att stärka Skövdes attraktivitet. Läs mer om sektor medborgare och samhällsutveckling.

Sektor samhällsbyggnad

Vi gör stora investeringar i samhällsfunktioner och infrastruktur. Vi bygger bostäder i en takt som sticker ut. Det är glädjande att vi blir allt fler Skövdebor och det skapar utrymme för oss att fortsätta utvecklas och växa tillsammans. Läs mer om sektor samhälssbyggnad. 

Sektor service

Vårt fokus ligger på att sköta underhåll av olika slag och att leverera de tjänster som beställaren efterfrågar. Vi spelar en stor roll i olika grundläggande funktioner i samhället och människors vardag. Läs mer om sektor service. 

Sektor socialtjänst

Vi arbetar med att stödja och skydda utsatta grupper i samhället. Hos oss står människan i fokus och ingen dag är den andra lik. Läs mer om sektor socialtjänst.

Sektor vård och omsorg

Vi erbjuder ett brett utbud av stöd, hjälp och omsorg till människor i alla åldra. Vår verksamhet präglas av mänskliga värden och vi vill skapa trygghet för de personer som behöver vårt stöd. Läs mer om sektor vård och omsorg.

Kommunledningsstaben

Vårt fokus är att göra det möjligt för våra andra verksamheter att fokusera på sina huvuduppdrag och vi skapar förutsättningar för att alla verksamheter ska utvecklas och uppnå sina mål. Läs mer om kommunledningsstaben.