Kockar som ler

Vår medarbetaridé

Skövde kommuns kultur byggs upp av alla medarbetare. Därför är det viktigt att vi har samma syn på vilken kultur som gäller hos oss. Vår medarbetaridé ska speglas i vårt dagliga arbete och är en vägledning för att nå våra mål och vår vision. Medarbetaridén är som en kompass, den ger vägledning i vad vi står för och hur vi ska agera i arbetet.

Medarbetare i Skövde kommun arbetar i en politiskt styrd organisation där politikerna fattar beslut om verksamhetens övergripande mål och omfattning. Arbetet utgår från demokratins regler och de nationella och kommunala uppdragen. 

Vår medarbetaridé beskriver vår kultur vilket innebär de värderingar, kvalitetsprinciper och beteenden som är gemensamma för hela organisationen. Värderingarna beskriver hur vi ska bete oss mot varandra och våra kunder. Principerna beskriver hur vi ska tänka och agera för att få verksamheten att fungera på bästa möjliga sätt. Genom våra beteenden och hur vi kommunicerar skapar vi vår kultur. 

I Skövde kommun är vi övertygade om att varje medarbetare har drivkraften och förmågan att förbättra verksamheten och en vilja att utvecklas i sitt yrke. Medarbetaridén bygger på en stark tilltro till medarbetarnas vilja och förmåga. Alla medarbetare bidrar på ett avgörande sätt till att vi når våra mål och att våra kunder är nöjda med den samhällsservice vi erbjuder. 

Medarbetaridén genomsyras även av ett eget ansvar där vi förstår och hjälper kunden att hitta vägen framåt. Alla medarbetare delar ansvaret att leva vår medarbetaridé.