Bild på Ingi Jonasson, Science Park Skövde AB, Andreas Lans, Forsway Scandinavia och Carolina Green, Science Park Skövde AB

Science Park Skövdes innovationspris

Science Park Skövde AB är ansvarig för Science Park Skövdes innovationspris

Vinnare 2023

FORSWAY SCANDINAVIA AB

Motivering:
"I en tid där våra liv är alltmer sammankopplade och i det rådande världsläget är en fungerande kommunikation och pålitlig internetåtkomst viktigare än någonsin. 

Genom kostnadseffektiva, tekniska och skalbara lösningar är detta företag en möjliggörare för en mer digital och uppkopplad värld, även på otillgängliga platser där fast infrastruktur och installationer inte är genomförbart.

Med sina innovativa lösningar bidrar detta företag till att tillgängliggöra internet till fler människor, världen över och på så sätt bidra till att minska den digitala klyftan.

Årets vinnare exemplifierar hur betydande tekniska innovationer kan vara för människor och det omkringliggande samhället. Science Park Skövdes innovationspris 2023 tilldelas därför Forsway Scandinavia AB."

 Nominerade:

  • Forsway Scandinavia AB
  • Ember AB

 

Vem kan vinna priset?

Vinnaren av Science Park Skövdes innovationspris ska under året ha lanserat en ny eller utvecklad tjänst eller produkt som fyllt ett skalbart behov på marknaden, gärna med hjälp av AI, artificiell intelligens. Företaget ska verka inom Dataspel, Gröna Näringar, Smart Industri eller IT-branschen i Skaraborg.

Syfte

Att uppmuntra företag att våga satsa på innovativa idéer.

Hur går det till

Affärscoacherna i Science Park Skövde AB nominerar startups eller företag till Innovationspriset.

Prisvärd

Science Park Skövde AB står bakom priset.

Vad vinner man?

10 000 kronor.

Kontaktperson

Ingi Jonasson, VD Science Park Skövde AB, 0703-49 04 48 eller ingi.jonasson@scienceparkskovde.se 

Utdelning

Priset delas ut på den årliga Näringslivsgalan i Skövde.

Tidigare pristagare

2023  Forsway Scandinavia AB
2022  Mikel Ayani, Simumatik AB