Bild på Sari Strömblad, Skövde kommun, Linnea Eklund och Dag Eklund, Eklunds bildelslager AB och Theres Sahlström, kommunstyrelsens ordförande

Skövde kommuns miljöpris

Skövde kommun är ansvarig för Skövde kommuns Miljöpris.

Pristagare 2023

EKLUNDS BILDELSLAGER AB

Motivering:
"Företaget har målmedvetet utvecklat verksamheten till en modern, digitaliserad och hållbar verksamhet. Det stora målet är att materialåtervinna till 100 procent samtidigt som kunderna ska vara nöjda.

Eklunds bildelslager har ett helhjärtat engagemang i miljö, kvalitet och ständiga förbättringar. Företaget är en inkluderande arbetsplats som främjar mångfald och social hållbarhet och de arbetar för att uppfylla Agenda 2030. Företaget stödjer också samhällsbärande funktioner såsom polis, räddningstjänst, försvarsmakt och gymnasieskola.

Med de högsta ambitionerna ett företag kan ha strävar de ständigt för att minska sitt klimatavtryck, fortsätta utveckla sitt moderna arbetssätt, inspirera sin omvärld och ha de nöjdaste kunderna. Eklunds bildelslager belönades för 20 år sedan med Skövde kommuns Miljöpris och tack vare sin höga standard inom miljöarbetet som har pågått sedan dess - är de väl värda vinnare igen år 2023".

Bakgrund

Sedan 2003 har Skövde kommun delat ut miljöpriset för att uppmuntra engagemang och goda initiativ för hållbar utveckling inom näringslivet i Skövde. Miljöpriset är ett stöd, uppmuntran eller belöning för en berömvärd insats för miljön och hållbar utveckling. 

Vem kan få priset?

Miljöpriset är 10 000 kronor och delas ut till företag eller anställda i företag i Skövde kommun. Det kan även tilldelas studenter som i sin utbildning verkar för hållbar utveckling i näringslivet. Du kan nominera dig själv, en anställd eller ditt företag till Skövde kommuns miljöpris. Självklart kan du även nominera något annat företag som du tycker är värt priset.

 

Tidigare pristagare

2023   Eklunds bildelslager AB
2022   Per-Åke Szereres, Aurobay
2021   Ericshjälpen Secondhand, Gengåvan
2020  Ätbart
2019   Lorentzons styr AB
2018  Jättadalen Fastighet AB

2017  REKO-ringen, Annika Gustavsson och Victoria Svensson
2016  Sörgårdsmjölk
2015  Terrigio AB med Savaq irrigation system
2014  CEJN AB
2013  Moster Susannes Ekoägg

2012  Mellegård & Naij AB
2011  Glädje restaurang & bar
2010  Hamburgerrestaurangen Max
2009  Erika Karlsson, erika.k - hair by nature
2008  Anna Tjus och Annie Johansson, studenter på Högskolan i Skövde

2007  Ola Ekberg, Ekola Livs 
2006  priset delades inte ut
2005  PLS Produkter AB
2004  priset delades inte ut
2003  Eklunds bilskrot