Helena Bobic, Näringslivsforum Skövde, representanter från Knistad Herrgård och Gustaf Sandegren, Näringslivsforum Skövde

Årets Landsbygdsutvecklare

Näringslivsforum är ansvarig för priset Årets Landsbygdsutvecklare.

Vinnare 2023

 

KNISTAD HERRGÅRD

 

Motivering:

"Årets Landsbygdsutvecklare utmärker sig genom sitt starka engagemang för en hållbar och blomstrande destination. Genom att ständigt tänka nytt och större har företaget förkroppsligat idén att landsbygdsområden kan blomstra och blomma upp i en modern tid genom att integrera nya koncept med bevarandet av traditioner och lokal kultur Dessutom har företaget visat ett stort socialt engagemang, särskilt genom sina hjärtliga insatser för att stötta familjer i kris. Detta arbete har stärkt deras ställning som en förebild för landsbygdsutveckling och hållbarhet i sitt område.

 

Genom att använda kreativa idéer och främja en stark samhällsanda har de skapat en plats där tradition och framtid smälter samman harmoniskt. Det är detta som gör att vi vill hylla deras enastående insatser och sprida insikten om att landsbygden kan vara en källa till ständig tillväxt och förhöjd livskvalitet". 

Vem kan vinna priset?
Priset går till den person eller organisation som bidragit till att utveckla vårt område på ett nytänkande sätt. Med utmärkelsen vill Näringslivsforum Skövde uppmuntra personer och organisationer som inspirerar och förbättrar, ja, tar vår landsbygd till en ny nivå.

Hur går det till
Näringslivsforums styrelse tar fram tre förslag till pristagare varefter en eller flera av dessa efter beredning utses som vinnare.

Prisvärd

Näringslivsforum Skövde.

Vad vinner man?

Priset består av äran och en penningsumma på 5 000 kronor.

Kontaktperson

Verksamhetsledare för Näringslivsforum,  0708-44 74 64.

Utdelning

Priset delas ut på den årliga Näringslivsgalan i Skövde.

Tidigare pristagare

2023  Knistad herrgård
2022  Priset delades inte ut
2021  REKO-ringen Skövde
2020  Skövde fibersamverkan
2019  Johan Sahlström, Suntetorps säteri
2018  Fribergs Fritidscenter, Peter Friberg
2017  V-S Däck AB, Tord Johansson
2016  Sörgårdsmjölk, Robert och Anne-Berit Fredriksson och Värsås Gårdsmjölk, Kalle och Sofia Svartvik.

2015  Bergs Prästgård
2014  Väring sydost fiber ekonomisk förening
2013  ICA Blomman Stöpen, Persson livs Timmersdala, ICA Nära Tidan, Larssons Lanthandel Varola
2012  JL Agripart AB
2011  Kavelbron Event