Bild på Martina Fogelberg, Näringslivsforum Skövde, Marcus Allerbjer, CEJN AB och Felicia Wenell, Näringslivsforum Skövde

Årets Skövdeambassadör

Näringslivsforum i Skövde är ansvarig för priset Årets Skövdeambassadör.

Vinnare 2023

CEJN AB

Motivering:
"Årets mottagare av Skövdeambassadörs-priset har under många år varit en förebild och en katalysator för den ekonomiska tillväxten i staden. Företaget har, med sin långa historia och innovativa framtidssyn, gått i spetsen för att Skövdes näringsliv blomstrat lite extra. Genom att konstant investera i forskning och utveckling har företaget etablerat sig som en global ledare inom sitt skrå. Deras produkter och lösningar används över hela världen och har satt Skövde på kartan som en plats för innovation och tekniskt kunnande.

Förutom att bidra till den tekniska utvecklingen i staden har de varit en förebild när det kommer till hållbarhet och samhällsengagemang. De har visat att det är möjligt att driva framgångsrika företag samtidigt som man tar ansvar för miljön och samhället i stort".

2023 byter priset namn från Näringslivsforums pris till Årets Skövdeambassadör. 

 

Vem kan vinna priset?
Med utmärkelsen vill Näringslivsforum uppmärksamma personer eller organisationer som engagerat sig för att företag i Skövde utvecklas och växer än mer. Priset går till den person eller det företag som fått Skövdes näringsliv att blomstra lite extra.

Hur går det till

Näringslivsforums styrelse tar fram minst tre förslag till pristagare varefter en eller flera av dessa efter beredning utses som vinnare.

Prisvärd

Näringslivsforum Skövde.

Vad vinner man?

Priset består av äran och en penningsumma på 5 000 kronor.

Kontaktperson

Verksamhetsledaren på Näringslivsforum, 070-844 74 64.

Utdelning

Priset delas ut på den årliga Näringslivsgalan i Skövde.

Tidigare pristagare

2023  CEJN AB
2022  SkövdeHem AB
2021  Ung Företagsamhet Skaraborg
2020  Skövdeviljan Live
2019  Lennart Richardsson, Volvo GTO

2018  Butik Sparsmakat, Skövde city, Ann-Sofie Gustafsson och Malin Jansson
2017  Thordur Erlingsson
2016  Oscar Falk, platschef Volvo Cars och Jens Holtinger, platschef Volvo Group Trucks Operations 
2015  Sweden Game Arena - Skövde kommun, Gothia Innovation AB och Högskolan i Skövde
2014  Arne Lorentzon, Arne Lorentzon AB och Christer Rapp, Rapp Fastigheter AB

2013  Billingens fritidsområdes ekonomiska förening
2012  Skövde Garnison
2011  Carl-Henrik Ohlsson, Länsförsäkringar Skaraborg
2010  Kommunstyrelsens arbetsutskott i Skövde kommun
2009  Skövde kommuns näringslivschef Kristina Eklöf