Nyföretagande/företagsutveckling

Kommunen ska förenkla hanteringen av företagsärenden samt ha kortare vägar till önskad service.

Grön Gul Röd
Genomförd
Grön
Pågående
Gul
Ej påbörjad
Röd
Status uppdateras kontinuerligt.

 

Företagsamma människor med rätt förutsättningar kan utveckla sina företag till att bli mer konkurrenskraftiga och ha en högre överlevnadsgrad. Att förenkla hanteringen av företagsärenden samt ha kortare vägar till önskad service kan infrias vid samverkan mellan kommun, näringsliv och andra myndigheter. Nya företag ska känna att Skövde är en bra plats att etableria sig i.

Främja företagande

Röd prick     Jobba tillsammans med Nyföretagarcentrum för att inspirera till företagande.

Röd prick     Genomföra inspirationsdag vid behov för franchiseföretagande.

Tillväxt

Röd prick     Samarbeta med aktörer såsom Connect Väst, Almi med flera för att kunna förmedla det stöd som finns för företag som vill utvecklas och växa.

Ägarskifte/generationsväxling

     Genomföra seminarium vid behov på tema ägarskifte/växling, tydliggöra stöd som finns vid generationsskifte via t.ex. Almi, Connect Väst och Nyföretagarcentrum.