Bild på en skyld där det står "Möjlighet" på engelska

Catch Up

Catch Up är en verksamhet för utredning och stöd inom Sektor socialtjänst. Catch Up vänder sig till personer mellan 18 och 30 år som har en handläggare inom socialtjänsten.

Catch Up gör tillsammans med dig som deltagare en kartläggning av vilka behov du har och utifrån den erbjuds du olika aktiviteter. Målet är att du ska bli självförsörjande, främst genom att komma ut i arbete eller genom att börja studera. Varje deltagare har sin egen planering.

Catch Up's lokaler finns på Badhusgatan 22 och är öppna alla vardagar mellan kl. 08.00-15.00. Lokalerna används för olika aktiviteter utifrån vilket schema och planering du har. Nedan finns en kort beskrivning av de olika aktiviteter som vi arbetar med.

Aktiviteter

  • Söka arbete - Som deltagare får du stöd i att skapa ett CV och ansökningsbrev. Du får även stöd i att på olika sätt söka arbete.

  • Studier - Catch Up samarbetar med Vuxenutbildningen i Skövde. Genom detta får du möjlighet att studera enstaka kurser i Catch Up's lokaler och på Vuxenutbildningen. 

  • Stödjande och motiverande samtal - Som deltagare erbjuds du samtal för stöd och för att öka din motivation på din väg att bli självförsörjande.

  • Praktik - Det finns möjlighet att ha praktik som en del i din planering. Praktikplatsen väljs utifrån dina önskemål och förutsättningar. Syftet är med en praktik är att utreda arbetsförmåga, få erfarenhet och att få nya kontakter på arbetsmarknaden.

  • Friskvård och hälsa - Utifrån dina behov får du information om kost, motion, sömn och stress. Vi erbjuder motiverande samtal om friskvård och kan ge stöd i att påbörja olika friskvårdsaktiviteter.

  • Körkortsteori - Catch Up erbjuder möjlighet att studera körkortsteori via ett webbaserat program.

  • Nätverk - Utifrån din situation och behov kan CatchUp tillsammans med dig stärka och utöka ditt privata och professionella nätverket av betydelsefulla personer som kan ge dig rätt stöd.

 

Vill du veta mer?

Fråga din handläggare inom socialtjänsten eller ta kontakt med oss på Catch Up.