Händer på jordgloben

Familjecentralen Symfoni

En mötesplats för föräldrar och barn 0-6 år.

Familjecentral

En familjecentral är en mötesplats för barnfamiljer. Här arbetar flera olika yrkesgrupper tillsammans för barnets och föräldrarnas bästa. I denna verksamhet samarbetar kommun och landsting.

I den öppna verksamheten träffas barn och föräldrar, här kan du och ditt barn träffa andra barnfamiljer och byta erfarenheter. Vi har en pedagogisk verksamhet med bland annat sångstund,sagostund,lek och aktivt skapande.

Verksamheten är gratis och hit är alla som bor i Skövde och har barn 0-6 år varmt välkomna . Du ansvarar för ditt barn och deltar själv i verksamheten.De vuxna erbjuds att köpa kaffe eller te till självkostnadspris. Vi kommer regelbundet att erbjuda föräldrautbildningar och temakvällar med ämnen som berör barnfamiljer.

Besöksadress: Västra Skogsrovägen 10 B i Södra Ryd Skövde.

 

Öppettider

Måndag 09:00-12:00   0-6 år
Måndag   13:00-16:00 0-12 månader
Tisdag 09:00-12:00   0-6 år samt SFI
Tisdag   13:00-16:00 Unga föräldrar
Onsdag   13:00-15:30 0-6 år, Varierade aktiviteter *
Torsdag 09:30-12:00   0-18 månader
Fredag 09:00-12:00   0-6 år
     
    * Se våra sociala medier samt under nyheter och aktuell information.
     

Ändrade öppettider i verksamheten hittar du här.

Nyheter och aktuell information hittar du här.

Aktuell information finns även på Instagram @familjecentralensymfoni och vår Facebooksida.

Babyträff

      Vi har babyträff två gånger i veckan och då riktar sig verksamheten till föräldrar med barn upp till ca 18 månader. I en liten och lungnare grupp umgås vi och byter erfarenheter. Vi har en gemensam sångstund,utifrån de yngsta barnens behov.

 

Unga föräldrar

Tisdag eftermiddag är verksamheten styrd,då riktar sig verksamheten till  unga föräldrar en grupp där någon av föräldrarna är upp till ca 23 år. Det är en öppen verksamhet, ingen inskrivning och kostnadsfritt. 

Här kan du träffa och lära känna andra unga föräldrar. Vi är lyhörda och utbyter tankar och funderingar. Du kan få stöd och vägledning av olika professioner t.ex. BVC sköterska,barnmorska, familjerådgivare och även dela med dig av dina erfarenheter.Vi hittar på olika aktiviteter tillsammans t.ex. pyssel,promenader, sjunger och leker med barnen. Vi fikar tillsammans.

SFI för föräldralediga

En Sfi - lärare kommer till familjecentralen och du kan träna enkel svenska. Du kan ha med ditt barn.

Föräldrarådgivning

Vissa tider finns även vår föräldrarådgivare på plats och kan erbjuda enskild rådgivning och stöd till dig som förälder. Under hösten 2022 kan du träffa föräldrarådgivaren på måndagar 9.40-14 och fredagar 8.30-12. Vid intresse prata med någon i personalen vid ditt nästa besök på Familjecentralen. Du kan också ringa 0500- 49 80 00 eller mejla charlotta.andersson@skovde.se.

Utevistelse

Vid planerade tillfällen promenerar vi till skogen eller till en lekplats och leker. Vi har olika aktiviter beroende på årstid och väderlek,vi har alltid en sångstund. Var familj tar med eget fika/ frukt och gärna något att sitta på.

Barnavårdscentral

I lokalerna finns också Barnavårdscentralen för Södra Ryd och Stöpen. Personal från mödravården, familjerådgivningen och folktandvården i Södra Ryd mm deltar i viss del av verksamheten.

Förälder i nytt land

En föräldrakurs hur det är att vara förälder i Sverige som ges på svenska och det modersmål föräldrarna har.

Informationsbroschyrer på svenska,engelska och arabiska finns för utskrift under dokument på denna sidan.  Vid intresse kontakta Mirjam Nydahl, mirjam.nydahl@skovde.se

Föräldrastödsprogram ABC (Alla Barn i Centrum)

Familjecentralen Kärnan erbjuder föräldrar att delta i ABC, mer information om ABC hittar du här.

Kojan

Familjecentralerna arbetar även med stödgruppsverksamheten Kojan, ett stöd till barn och ungdomar som lever i familjer med missbruk, någon som mår psykiskt dåligt. Mer information om Kojan hittar du här.

Anpassat föräldraskapsstöd

I Skövde finns två familjecentraler: Symfoni i södra Ryd och Kärnan i centrum. Utöver ordinarie verksamhet sker även anpassat föräldraskapsstöd på båda familjecentralerna.

Vi vill att föräldraskapsstöd och öppen verksamhet blir tillgängligt för fler familjer – oavsett språkkunskaper.
För mer information läs här.