Trappan

Trappan-samtal är för dig mellan 4-18 år som har upplevt våld i din familj

När du kommer till oss får du träffa en vuxen och prata om det som du har varit med om. De första gångerna lär vi känna varandra, sedan fortsätter vi att prata om hur det blir för dig när det är våld och bråk i din familj. Första och sista träffen är din/dina vårdnadshavare med.   

Trappan-samtalen handlar om att du ska få:

  • prata om det som har hänt
  • hjälp att förstå att det inte är ditt fel när vuxna bråkar eller slåss
  • hjälp att uttrycka dina känslor och tankar kring våldet
  • kunskap om hur många känner/tänker/gör när det är våld i familjen  
  • veta vart du ska vända dig om du hamnar i en svår situation igen


Det otäcka känns ofta mindre otäckt när man får prata med någon vuxen om det.

Kontakt

Vill du veta mer om Trappan-samtal kan du kontakta Familjeteamet på telefonnummer 0500-49 38 82. Vill du ansöka om Trappan-samtal? Kontakta mottagningssekreterarna på barn- och ungdomsavdelningen. Dem når du på telefonnummer 0500-49 76 70.