Dispens tunga transporter

Dispens krävs för transporter som överskrider gällande fordonsbredd 2,60 m eller fordonslängd 24 m. Tunga transporter som överskrider gällande bärighetsklass kan även beviljas dispens på allmänna vägar.

Gällande regler kan du läsa i länken Dispensvillkor till höger. Ansökan ska sändas till samhallsbyggnad@skovde.se om transporten endast sker inom kommunens gränser. Sker transporten genom flera kommuner ska ansökan skickas till Trafikverket i den region där transporten börjar.