Felanmälan

Akuta tekniska fel som behöver åtgärdas direkt, anmäler du dygnet runt på telefonnummer 0500-49 97 00.

Om felet inte är akut, kan du med fördel skicka ett meddelande till oss.

Om du upptäcker fel eller skador på våra fastigheter, vägar eller andra anläggningar som Skövde kommun ansvarar för, är vi tacksamma för att du hör av dig. Exempelvis kan felanmälningar gälla behov av underhåll, olika skade- och olycksrisker eller läckor i vatten- eller fjärrvärmenät.

Vi tar inte emot anmälningar för fel eller skador på platser vi inte ansvarar för, exempelvis går det inte att anmäla fel på privata fastigheter via oss. 

Akuta tekniska fel

Om du upplever felet som akut och det finns risk för personskador, ytterligare spridning eller andra allvarliga konsekvenser av skadan, anmäl då direkt via 0500-49 97 00, dygnet runt.

Ej akuta fel

Fel eller skador som inte innebär direkt risk för person eller riskerar att förvärras av att inte åtgärdas direkt, anmäler du bäst genom att skicka ett meddelande till oss. Du kan då skicka med foton, andra filer och peka ut en plats på kartan.

Gatubelysning

Vi arbetar rutinmässigt med kontroll av gatubelysningen i kommunen.

Alla lampor kontrolleras två gånger per år, i januari samt i september månad. Vid fel på enstaka lampor lagas dessa vid ordinarie tillsynsrundor. Då flera lampor är släckta i ett område åtgärdas detta snarast möjligt.

Träd som hindrar ljuset från gatubelysningen ska klippas av den som äger fastigheten där trädet står.

Vid frågor eller felanmälningar gällande gatubelysning använd formuläret i sidans länkar. Vid akuta ärenden bör du använda dig av telefonnummer: 0500-49 97 00.

Parkeringsfrågor 

Vid akuta parkeringsproblem, fordon som hindrar och liknande som sker utöver kontakcenters öppettider, bör du kontakta Polisen på telefonnummer 11414. Ärenden som inte är akuta skickas till Skövde kommun via ordinarie kontaktvägar och hanteras under arbetstid.