Torghandel

För torghandelsplatser gäller särskilda villkor. Torghandel bedrivs i första hand på Hertig Johans torg och på Rydstorget. De tillfällen som torghandel inte är möjlig på Hertig Johans torg, bedrivs torghandeln på Sandtorget.

Karta på vart torghandelsytan är placerad på respektive torg finns till höger. För torghandel gäller inte avgifterna för allmän plats utan särskild taxa är antagen av kommunfullmäktige.

På grund av ombyggnation av Hertig Johans torg sker torghandel tillfälligt på Sandtorget från 4 juni 2018.

Försäljning är tillåten vardagar kl. 8-18 samt lördagar kl. 8-16. Det finns fasta saluplatser som abonneras årsvis samt tillfälliga saluplatser som kan abonneras per dag. Vill du stå en dag på torget måste du komma till Hertig Johans torg kl 08.00 och leta upp torgfodgen som varje vardag finns på plats för att fördela tillfälliga torgplaster samt svara på frågor rörande torghandel. Rydstorget har ingen torgfogde, utan där sköts torghandeln fritt av respektive torghandlare. 

Dagtaxan för torghandel betalas till torgfogden genom Swish 123 387 85 76. Kontanthantering undanbedes.

Varje torghandelsplats är 4x4 m. Vid försäljning av livsmedel krävs att du först kontaktar Miljö Östra Skaraborg (MÖS) och undersöker om du eventuellt behöver tillstånd.

Ditt namn, adress och telefonnr ska framgå väl synligt vid ditt försäljningsställe. Har du frågor rörande inkomster, redovisning eller annat så ber vi dig att kontakta Skatteverket.