Nyttjande av allmän/offentlig plats

För att få nyttja allmän plats måste du ansöka om tillstånd hos Polismyndigheten. Polisen skickar sen din ansökan till oss för att se vilka villkor som gäller för just ditt önskemål om plats och aktivitet.

Du behöver tillstånd om du exempelvis vill ställa upp

  • en byggställning
  • en lift
  • en container
  • ett tält och visa eller sälja produkter
  • en trottoarpratare eller blomurna
  • affischera på allmän plats (Skövde Kommun tillåter inte affischering på broräcken)
  • uteservering
  • demonstrera
  • gång- eller springtävling

 

Läs om vilka olika taxor som gäller för olika uppställningstyper i dokumentet Taxa för upplåtelse av offentlig plats.

Se särskilda riktlinjer för uteserveringar här.

Sök tillstånd hos Polisen

Du behöver tillstånd om du ska anordna ett musikarrangemang, torgmöte eller liknande. Tillståndet söker du hos Polisen enligt ordningslagen. Ansökningsblankett hittar du här.

Innan du söker tillstånd kan det vara bra att ta kontakt med oss för att se om önskad plats är tillgänglig.

Om du redan nu vet att du är i behov av el för din aktivitet. Ta kontakt med oss i god tid innan aktiviteten påbörjas för att se möjilgheten till detta. I flera fall krävs att du själv kontaktar det nätbolag som har ansvar för platsen, startar ett tillfälligt elabonnemang och byggplint. Det är generellt inte tillåtet att använda el- eller bränsledrivna agreggat på våra allmänna platser.