Nyttjande av allmän plats

För att få nyttja allmän plats måste du ansöka om tillstånd.

Du behöver tillstånd om du exempelvis vill ställa upp

  • en byggställning
  • en container
  • ett försäljningsstånd (ej torghandelsplats)
  • en trottoarpratare

 

Riktlinjer för uteserveringar i Skövde stadskärna hittar du här.

Sök tillstånd hos Polisen

Du behöver tillstånd om du ska anordna ett musikarrangemang, torgmöte eller liknande. Tillståndet söker du hos Polisen enligt ordningslagen. Ansökningsblankett hittar du här.

Innan du söker tillstånd kan det vara bra att ta kontakt med oss för att se om önskad plats är tillgänglig.