Nyttjande av allmän/offentlig plats

För att få nyttja allmän plats måste du ansöka om tillstånd hos Polismyndigheten. Polisen skickar sen din ansökan till oss för att se vilka villkor som gäller för just ditt önskemål om plats och aktivitet.

Du behöver tillstånd om du exempelvis vill ställa upp

  • en byggställning
  • en lift
  • en container
  • ett tält och visa eller sälja produkter
  • en trottoarpratare, bord och stol eller blomurna som hör till butik
  • affischera på allmän plats (Skövde Kommun tillåter inte affischering på broräcken)
  • uteservering - Se särskilda riktlinjer för uteserveringar här.
  • demonstrera
  • gång- eller springtävling

Tips! Driver du en verksamhet?
Kika i broschyren Nyttja allmänna ytor för mer information.


Taxor för nyttjande
Läs om vilka olika taxor som gäller för olika uppställningstyper i dokumentet Taxa för upplåtelse av offentlig plats. 

OBS! Under 2024 har taxorna förändrats 
Detta betyder att de upplåtelser som startats innan 1 Juli 2024, upplåtes mot den gamla taxan och alla som startat efter 1 juli 2024 mot den nya taxan

Sök tillstånd hos Polisen

Du behöver tillstånd om du ska anordna ett musikarrangemang, torgmöte eller liknande. Tillståndet söker du hos Polisen enligt ordningslagen. Ansökningsblankett hittar du här.

Innan du söker tillstånd kan det vara bra att ta kontakt med oss för att se om önskad plats är tillgänglig.

Du kan se på denna länk om platsen redan har en pågående eller kommande aktivitet(Karta som visar grävtillstånd, Markupplåtelser och TA planer)

Behov av el?

Om du redan nu vet att du är i behov av el för din aktivitet
Ta kontakt med oss i god tid innan aktiviteten påbörjas för att se möjilgheten till detta. I flera fall krävs att du själv kontaktar det nätbolag som har ansvar för platsen, startar ett tillfälligt elabonnemang och byggplint. Det är generellt inte tillåtet att använda el- eller bränsledrivna agreggat på våra allmänna platser.