Får jag klippa gräs utanför min tomt?

Ja, det är tillåtet att köra en eller två rader med gräsklipparen utanför
din egen tomt men inte mer men vi tar inte ansvar för robotslingor.

Datum