Får jag ta bort sly utanför min tomt?

Ja, bor du med naturmark som granne så är det tillåtet att ta ner årskottssly inom fem meter från din tomtgräns. Med årsskottsly menar vi sly av naturligt förekommande arter som är mindre än tre cm i diameter. Du får inte ta bort träd eller buskar som vi som kommun har planterat.

Datum