Får jag tillfälligt nyttja kommunal mark för att lägga material på trottoaren utanför?

Det kan du eventuellt få. Varje situation bedöms enskilt och det kräver att du söker tillstånd för nyttjande av allmän platsmark hos Polisen.

Datum