Får jag tillfälligt nyttja kommunal mark för transporter till baksidan av mitt hus?

Ja, om du har tillåtelse från markägaren, i det här fallet kommunen.

Datum