Vad använder ni för vägsalt och på vilket vis?

Vi använder saltlake som är avsett för halkbekämpning, samma som Trafikverket använder, och saltar i förebyggande syfte. Vid halka saltar vi gator där det är hög trafiktäthet, är backig terräng eller går kollektivtrafik och skolbussar. Salt är mycket mer effektivt än stenflis och ligger kvar bättre. Utan saltet skulle vi halkbekämpa flera gånger varje dag när det är halka.

Från att vi kallat ut saltbilarna kan det dröja upp till fem timmar innan vi saltat hela huvudvägnätet. Det kan ta ännu längre tid om det är så mycket snö att de måste ploga samtidigt som de saltar eller om de måste köra i rusningstrafik. 

Datum