När börjar ni snöröja?

Vi påbörjar en snöröjningsinsats på huvudvägnätet och cykelbanorna när det har fallit 3 - 6 cm snö. På övriga gator påbörjas snöröjning när 6 - 10 cm snö har fallit. Detta är ungefärliga mått och det kan förekomma avvikelser. 

Datum