Varför använder ni stenflis istället för sand och grus?

Vi använder oss av stenflis som har en storlek 4-8 mm. Det används istället för naturgrus eftersom det ligger kvar bättre och därför ger bättre effekt när det växlar mellan plus- och minusgrader. Naturgrus smälter vid varmare väder ner i isen och förlorar sin effekt. Det är också svårare att ta upp vid vårstädningen än stenflisen.

Naturgrus anses anses också vara en ändlig resurs som helst ska ligga kvar i våra marker för att rena vårt grundvatten. Vi har det krossade material som vi använder i vår närhet, detta innebär minskade transportkostnader samt en minskad miljöpåverkan.

Datum