Vem ansvarar för vallar vid garageuppfarter?

När vi snöröjer vid garageuppfarter bildas ofrånkomligt en snövall. Våra entreprenörer försöker minimera denna, men snövallen kan inte undvikas helt.

Frågan om vem som ansvarar för att ta bort snövallen har prövats rättsligt. I korthet innebär utslaget att kommunen visserligen har ansvaret, men samtidigt har rätt att prioritera arbetet. Att ta bort vallen framför garageinfarter prioriteras lågt i förhållande till övrig röjning av vägnätet och gångvägar. För att få bort snövallen inom önskad tid kan därmed fastighetsägaren själv vara tvungen att ta bort vallen. 

Datum