Kameraövervakning

I parkeringshuset finns trygghetskameror för att kunna förebygga och utreda brott. Bevakningen omfattar hela parkeringshuset.

Vår kameraövervakning sker med stöd av intresseavvägning utifrån att vi strävar efter en säker miljö för de som uppehåller sig och parkerar sitt fordon i parkeringshuset.

Dessutom baseras vår intresseavvägning på kriterierna nedan.

- Bildmaterial enbart hanteras av väktare samt att bildmaterial raderas inom 14 dagar från inspelning, vilket bedöms utgöra en begränsad risk för de registrerades friheter och rättigheter. Undantagsvis kan längre lagringsperiod förekomma för specifikt material om det i särskilda fall bedöms vara befogat utifrån ovan ändamål. I dessa fall raderas materialet så fort syftet med att spara det har upphört.

- Endast en begränsad grupp behöriga anställda ur det bevakningsföretag som har till uppgift att sköta parkeringshusets system för kameraövervakning har tillgång till materialet. Samtliga har skrivit under sekretessförbindelse och har tystnadsplikt. Uppgifterna sprids inte vidare annat än till rättsvårdande myndighet i syfte att utreda misstänkta brott. Denna risk anses rimlig i jämförelse med risken för att utsättas för brott om trygghetskameror inte hade funnits i parkeringshuset. Uppgifterna hanteras endast för ovan ändamål och då det bedöms vara befogat med hänsyn till omständigheterna.

Skövde kommun är personuppgiftsansvarig och ansvarar för kameraövervakningen. Om du har frågor kring vår kameraövervakning kan du kontakta vårt dataskyddsombud. Här kan du även läsa mer om hur vi behandlar personuppgifter.

Datum