Vad händer i området nu?

Här kan du följa arbetet med VA-utbyggnaden i Truvet.

Gräv- och anläggningsarbeten

Gräv- och anläggningsarbetet kommer pågå våren 2023 till hösten 2024 och är uppdelat i flera olika delar. I arbetet ingår förläggning av överföringsledningar, områdets huvudledningar och fastigheternas servisledningar (förbindelsepunkter). Det kommer också att byggas en pumpstation längst söderut i området.

För dig som bor eller rör dig i området kommer grävarbetet på olika sträckor innebära begränsad framkomlighet. Vi kontaktar de fastighetsägare som är direkt berörda, exempelvis via telefonsamtal eller sms.

2023-12-21 - Juluppehåll

2023-11-24 - Omledning av trafik

2023-09-13 - Fler grävlag i området

2023-07-06 - Semesterperiod

2023-05-12 - Grävarbetet fortsätter

2023-03-30 - Pumpstationen på plats

2023-02-07 - Grävarbetet påbörjas

2022-11-24 - Ledningsrätt

2021-12-17 - Utdragna markförhandlingar

2021-11-08 - Framflyttad grävstart

2021-10-01 - Grävstart planerad