Sammanställning januari 2018

Deltagarna i Bussmiljönärerna har under två månader strävat mot målet att åka buss till och från jobbet istället för att ta bilen. Hittills går det riktigt bra för deltagarna, då fyra av fem resor till och från arbetet har gjorts med buss.

Förutom att mäta hur stor del av resorna som gjorts med buss har vi också ställt några frågor till deltagarna.

På frågan om de känner någon skillnad fysiskt eller psykiskt av att åka mer buss svarar över 60 procent av deltagarna att de gör det. De uppger att skälen till detta är minskad stress på morgonen för att de slipper leta efter parkering, de är piggare för att de får röra sig mer och lugnare för att de hinner svara på några mejl medan de sitter på bussen. Flera deltagare påtalar också att det är mycket smidigare att åka buss än vad de trodde och att inställningen till kollektivtrafiken blivit positivare.

Men det finns även förbättringspotential för att ännu fler resor ska göras med buss. Många av deltagarna önskar ännu fler avgångar på kvällarna för att kunna ta sig till fler aktiviteter än bara jobb. Att vissa avgångar går både före och efter utsatt tid är även något som deltagarna påtalar.

Trots detta anser 90 procent att de kommer fortsätta åka buss efter det att projektet är slut och 70 procent säger att de instämmer helt eller delvis på frågan om de skulle rekommendera buss till sina kollegor på jobbet. 70 procent av deltagarna anser även att det är enkelt att åka buss.

Projektet pågår hela mars månad och efter det kommer en slutrapport för Bussmiljönärerna att sammanställas. Klicka här för att läsa mer om projektet.