Hållbar IT på Skövde kommun

Att vi idag lever och förbrukar jordens resurser i en takt som inte är hållbar för att stoppa den globala uppvärmningen, har nog inte undgått någon vid det här laget.

Elektronikskrot är den störst växande avfallstypen i världen, och 2018 landade i att vi producerat 50 miljoner ton elektronikavfall. Nyproduktionen av IT-produkter kräver väsentliga resurser, som vatten, energi och inte minst mineraler. Målet är därför alltid att återanvända IT-utrustning i så hög grad som möjligt, och att återvinna när det inte är möjligt att återanvända. 

För oss som arbetar på Skövde kommun är detta en viktig fråga som vi är väldigt engagerade i och känner att vi har möjlighet att göra skillnad. 2017 Skrev avdelningen för IT och verksamhetsutveckling på ett kontrakt i 100%-klubben, där vi lovade att vi ska göra allt vi kan för att få kontroll över för att se till att kunna återvinna den IT-utrustning som köps in av oss som jobbar inom Skövde kommun. Då Skövde även samarbetar med Hjo och Tibro kring inköp av IT-utrusning är vi tillsammans en ganska stor inköpare och därmed kan effekten bli stor av ett miljöarbete. 

Sedan ett antal år tillbaka har vi arbetat med att få kontroll över datorer och annan IT-utrustning som köps in via oss. Vi har nu en säker och kontrollerad hantering av datorerna för detta genom att vi tar emot eller aktivt samlar in och hjälper till med utbyte.

De enheter som tas om hand av oss raderas på all information och avidentifieras innan den får möjligheten att återanvändas i något annat sammanhang, av någon annan. Återanvändning är det absolut bästa alternativet för en hållbar hantering, de enheter som inte går att återanvända återvinns och metaller och mineral återgår till tillverkningsprocessen.  

Nu är det dags att göra samma resa med våra mobiltelefoner och annan IT-utrustning, som vi nu aktivt börjat samla in. När en mobiltelefon kommer in för återvinning påbörjar den processen i en cirkulär ekonomi, där det första steget är att den kommer rensas på data via en säker raderingsprocess. Nästa steg är att det kommer göras en utvärdering om det går att reparera, rekonditionera och sälja den vidare för återanvändning eller om den ska plockas isär och återvinnas.  

Vi har tagit ställning för att nå vårt mål om 100 % återvinning av IT-utrustning!