Platåbergens Geopark

Platåbergens Geopark

Sveriges första Unesco Global Geopark har blivit utnämnd i platåbergslandskapet i Västergötland.

En geopark är ett område med en geologi som är av internationell betydelse - något som är unikt i världen. Det menar vi att vi har i platåbergslandskapet! Både platåbergen i sig, men även peneplanet, alltså urbergsytan som platåbergen vilar på, och de kvartärgeologiska istidsavsättningarna är speciella och borde uppmärksammas mer.

Geoparken sträcker sig över nio kommuner; Trollhättan, Vänersborg, Grästorp, Lidköping, Götene, Skara, Mariestad, Skövde och Falköping. Grästorps kommun är projektägare.

Läs mer om projektet på webbplatsen  eller Facebooksidan.