Miljöpriset

Skövde kommun delar varje år ut ett miljöpris på 10 000 kronor till det företag som har gjort något alldeles speciellt för att förbättra miljön i kommunen.

Sedan 2003 har vi delat ut miljöpriset för att uppmuntra engagemang och goda initiativ för hållbar utveckling inom näringslivet i Skövde. Miljöpriset är ett stöd, uppmuntran eller belöning för en berömvärd insats för miljön och hållbar utveckling.

 

Vem kan få priset?

Miljöpriset delas ut till företag eller anställda i företag i kommunen. Det kan även tilldelas studenter som i sin utbildning verkar för hållbar utveckling i näringslivet. Du kan nominera dig själv, en anställd eller ditt företag till Skövde kommuns miljöpris. Självklart kan du även nominera något annat företag som du tycker är värt priset. 

Nu är det dags att nominera till årets Miljöpris 2024. Sista dag för nominering är 22 september.

Nominera här!


Tidigare pristagare

Miljöpris 2023: Eklunds bildelsalager AB.

Motiveringen löd:

"Eklunds bildelslager tilldelas Skövde kommuns miljöpris 2023 för sitt gedigna och uthålliga hållbarhetsarbete. Företaget har målmedvetet utveckla bilskroten sedan 1948 till en modern, digitaliserad och hållbar verksamhet. Det stora målet är att materialåtervinna till 100 procent  samtidigt som kunderna ska vara nöjda. De har ett helhjärtat engagemang i miljö, kvalitet och för att systematiskt och ständigt förbättra verksamheten.  Agenda 2030 och de globala målen har en naturlig plats hos dem och de arbetar hårt för att vara en inkluderande arbetsplats som främjar mångfald och social hållbarhet. Företaget stödjer samhällsbärande funktioner såsom polis, räddnings_tjänst, försvarsmakten och gymnasieskolans arbete. Med de högsta ambitionerna ett företag kan ha strävar de ständigt för att minska sitt klimatavtryck, använda ännu mera moderna arbetssätt, inspirera sin omvärld och för att ha de nöjdaste kunderna. De är värda att få Skövde kommuns miljöpris 20 år senare igen eftersom de fortfarande kan profilera sig som värdiga pristagare år 2023!"

 

2022 Per-Åke Szekeres, industriell strateg på företaget Aurobay.
2021 Erikshjälpen Second Hand Gengåvan
2020 Föreningen Matsmart
2019 Lorentzons Styr AB
2018 Jättadalen Fastighets AB
2017 REKO-ring Skövde
2016 Sörgårdsmjölk
2015 Terrigio AB med Savaq irrigation system
2014 CEJN AB
2013 Moster Susannes Ekoägg
2012 Mellegård & Naij AB
2011 Glädje restaurang & bar
2010 Hamburgerrestaurangen Max
2009 Erika Karlsson, erika.k - hair by nature
2008 Anna Tjus och Annie Johansson, studenter på Högskolan i Skövde
2007 Ola Ekberg, Ekola Livs
2006 priset delades inte ut
2005 PLS Produkter AB
2004 priset delades inte ut
2003 Eklunds bilskrot