EU-medel för ett hållbart Skövde

Framtidens hållbara Skövde behöver bli ännu mera elektrifierat, energieffektivt och förnyelsebart än idag. Nu när vår ansökan om att ro hem ett EU-stöd lyckats så kan vi göra ännu mer inom energi- och klimatområdet. Stödet går till framtagandet av konceptet, inte till själva investeringarna.

Med hjälp av stödet kommer vi kunna undersöka potentialen och kostnaden för investeringarna.

Arbetet som kommer att krävas framöver görs i form av ett investeringskoncept är planerat att pågå till minst 2030. När vi gjort ett riktigt bra och genomarbetat investeringskoncept kan vi dra stor nytta av det i planeringen av ett energi- och klimatsmart Skövde.

Vi fokuserar på fyra områden

  • kommunens fastigheter
  • bostäder och gatubelysning
  • ökad laddinfrastruktur för elbilar 
  • kapa effekttoppar genom batterilagring

Dessutom ska vi undersöka olika verksamhetsområdens potential för solceller och batterilagring. Detta eftersom våra handelsområden har stora platta tak utan beskuggning är de potentiellt perfekta för ändamålet.

Vi kommer att undersöka möjligheter och hinder inom varje delområde i form av tekniska, finansiella och juridiska aspekter eftersom det alltid finns frågetecken när man ska genomföra stora förändringar.
Olika arbetsgrupper inom kommunenorganisationen är i full gång och arbetar med investeringskonceptet som ska lämnas in till EU i slutet av april 2023. Mellan 2023-2030 ska investeringarna och omställningen genomföras om allt går enligt plan.

Många personer och verksamheter är inblandade i projektet vilket ökar möjligheten att skapa stora mervärden och mer samverkan för Skövde. Med varm hand bjuder vi in näringslivet, särskilt privata fastighetsägare till verksamhetsområden och tankstationer, men även andra intresserade för att samverka och följa arbetsprocessen!

Tack vare att vi har fått möjlighet att genomföra detta investeringskoncept kan vi inspirera andra kommuner och städer att ta del av resultatet och skala upp klimatnyttan.

Tidplan

Syftet med stödet

Våra fokusområden

Deltagare

Skövdes Energi- och klimatplan 2021-2030

Skövde ett gott exempel