Slutresultat maj 2018

Bussmiljönärerna har drivits och genomförts av Skövde kommun mellan oktober 2017 och maj 2018. Projektet har varit ett samarbete mellan Skövde kommuns energi- och klimatrådgivning och Nobina.

Ladda ner slutrapporten från projektet här.

Om projektet

Projektet har haft som syfte att, genom att visa på goda exempel, öka medvetenheten hos invånarna om att det i Skövde och Skultorp tätorter går att göra majoriteten av sina resor till och från arbetet med buss.

Deltagarna fick från december 2017 till och med mars 2018 var sitt busskort för tätortsresor. Under utförandeperioden fick deltagarna rapportera hur många resor de gjorde till och från arbetet med cykel, bil och buss. Målet var att 80 procent av deltagarna skulle göra minst 60 procent av sina resor med buss.

En viktig del av projektet var hur deltagarna upplever att det är att åka mer buss och om det gick att bryta ett invant beteende.

Resultatet

Resultaten från projektet är mycket bra. Nästan alla projektmål uppnåddes och flertalet överträffades.

Tillsammans har deltagarna under projektets gång sparat 0,82 ton CO2e genom att välja bussen framför bilen. Sammanlagt gjorde de 76 procent av sina resor till och från arbetet med buss, vilket resulterar i 921 bussresor i projektet.

Positiva upplevelser att åka buss
Att åka buss påverkar deltagarna olika. Några säger att de känner sig mer fysiskt aktiva och att man är piggare när man kommer till arbetet. Att slippa tänka på väder och trafik, att man träffar bekanta, att chaufförerna är trevliga, slippa skrapa rutor och att man bara får vara själv i sina tankar en stund är saker deltagarna uppskattar.

6 av 9 deltagare anger att de instämmer helt eller delvis på frågan om de kommer fortsätta åka buss i framtiden och 7 av 9 anser att de kan rekommendera buss till en kollega. Samtliga deltagare ansåg att de i slutet av projektet hade tillräckligt med kunskap för att åka buss.

På minussidan
Men det är inte enbart positivt med att byta bort bilen. Deltagare nämner att det är krångligt att åka buss om man har flera ärenden, att det är stressigt att passa tider och att det under vissa delar av dygnet nästan inte går att välja bussen om man jobbar på ”fel” plats.

Ekonomiskt lönsamt
Har man idag två bilar, men kan byta en av dem mot ett busskort, är det mer ekonomiskt lönsamt än att behålla båda bilarna. Det beror främst på att fasta kostnader, som skatt och försäkring, tillsammans med värdeminskningen för bilen är större än kostnaden för ett busskort.

Tittar man däremot enbart på bränslekostnaden för att åka bil istället för buss är det mer ekonomiskt att ta bilen. Resultatet är väldigt beroende av vilken bränsleförbrukning som bilen antas ha, men också om man betalar parkeringsavgift under arbetstiden. Lägger man till en parkeringsavgift blir snabbt mer ekonomiskt att ha ett busskort än att ta bilen till arbetet.