Intervju med Tuva

Hej Tuva! Du skickade in ett medborgarförslag där du ville få fler att börja cykla och åka mer buss. Varför valde du att skicka in ett medborgarförslag?
Jag är en person som månar mycket om miljön och eftersom att vi pratade mycket om klimatförändringarna i skolan, så kände jag att jag ville skicka in ett förslag om miljö. När jag fick reda på att mitt medborgarförslag skulle bli av blev jag mycket glad eftersom att det är en mycket viktig fråga som borde sättas mer i fokus.

Varför tycker du att vi måste cykla och åka mer buss istället för bil?
För att vår planet ska överleva behöver vi givetvis göra stora förändringar, men vi måste börja någonstans. Att cykla eller åka kollektiv istället för att använda bilen är en bra början. Jag skickade in mitt förslag eftersom att jag tyckte att det var ett bra sätt att få fler att inse att cykla inte är jobbigt som man tror utan roligt och energigivande.

Det finns många anledningar till att börja cykla och åka kollektivt istället för att åka bil. Egentligen finns det inget negativt med att cykla; man får ju snarare energi, motion och frisk luft, vilket ger bättre hälsa i allmänhet. Alla avgaser som bilar släpper ut är en av de stora miljöbovarna.

När använder du din cykel som mest och när skulle du kunna använda den mer?
Jag cyklar oftast när jag ska till skolan och när jag umgås med kompisar. Jag skulle kunna använda min cykel mer till exempel till träningar.

När åker du buss som mest? När skulle du kunna ta bussen oftare?
Jag åker buss som mest när jag umgås med mina vänner. På vintern då det inte går att cykla skulle jag kunna ta bussen oftare istället för att få skjuts.

Slutligen, vad tror du skulle göra att Skövdeborna cyklade oftare eller åkte mer buss?
För att få Skövdeborna att åka mer buss tycker jag att det borde sättas in skolbussar som går i alla Skövdes områden så att alla elever får möjlighet att åka buss även de som tidigare blivit skjutsade med bil. Västtrafiks bussar kommer då inte vara överfulla av elever, vilket frigör platser till de övriga. Det borde även finnas cykelparkering vid de flesta busshållplatserna.

För att få mer folk att cykla borde vi införa en årlig cykeldag, då man främjar cykling och kollektivtrafik. Man kan också sätta upp skyltar som uppmanar till cykling!