Skolskjuts vid växelvis boende

Beslut om skolskjuts vid växelvis boende gäller liksom övriga beslut om skolskjuts, endast för ett läsår i taget. Ny ansökan krävs därför inför varje läsår. För att vara säker på att få skolskjuts från och med skolstart, ska ansökan vara inkommen senast 15 april. Beslut skickas ut när handläggningen är klar och vid beviljande meddelasd vilken typ av skolskjuts som kommer planeras. För resor med upphandlad skolbuss kan detaljerna ses i e-tjänsten Visa min skolskjuts från början av augusti.

Du kan göra en ansökan direkt i vår e-tjänst och här hittar du fler av kommunens regler för skolskjuts.

Datum