Skolskjuts vid växelvis boende

Beslut om skolskjuts vid växelvis boende gäller liksom övriga beslut om skolskjuts, endast för ett läsår i taget. Ny ansökan krävs därför inför varje läsår. För att vara säker på att få skolskjuts från och med skolstart, ska ansökan vara inkommen senast 15 april samma år. I beslutet meddelas vilken typ av skolskjuts som beviljas. För resor med upphandlad skolbuss kan detaljerna ses i e-tjänsten Visa min skolskjuts, och inför nytt läsår finns de tillgängliga tidigast från vecka 26.

Datum