Skolskjuts med taxi

Här har vi samlat information och vanliga frågor och svar till dig som vårdnadshavare och skolpersonal som berörs av skolskjuts med taxi.

OBS! Om du ser tider, adresser eller annat som inte stämmer när du kollar bokningarna via Västtrafiks app/webb, hör av dig till trafikhandläggare via e-post: skolskjuts@skovde.se
  
Inför skolstarten finns det flera sätt för dig att se och avboka skolresor
Du som har barn som reser med skoltaxi kan beställa konto till Västtrafiks app coh webbsida Boka resa för att se hämttider och avboka ditt barns inplanerade skolresor för 10 dagar framöver. Inför höstterminens start blir inbokade resor synliga i appen/webben först från mitten av augusti.
 
Kom igång med appen eller webbsidan
Är du intresserad av att kunna se och avboka skolskjutsresor via appen ska du först beställa inloggningsuppgifter:

  • Gå in på vasttrafik.se/bokaresa. Följ instruktionerna under Skapa konto.
    - skapa ett konto för ditt barn
    - skapa även ett konto för dig själv så du kan bli ombud för ditt barn (du kan bara se resor om du har ett kundtillstånd eller är ombud för någon som har ett kundtillstånd)
  • Ring 020-91 90 90, knappval 4 och sen knappval 2, app-supporten har öppet 09:00-16:00 på vardagar. Du kan också mejla till support.bokaresa@vasttrafik.se

Du får ditt barns inloggningsuppgifter hemskickade till barnets folkbokföringsadress, i ett brev tillsammans med instruktioner om hur du avbokar via webb eller app. 

Om du inte är intresserad av Västtrafiks app/webb kan du få informationen genom att tidigast 15 augusti ringa Fasta Resor direkt på telefon 010-17 30 200.

Kontaktuppgifter

Fasta Resor
010-17 30 200 (kl 06.30-16.30)
020-91 90 90 (övrig tid)              
fastaresor.vasttrafik@samres.se
 
Trafikhandläggare skolskjuts, Skövde kommun
0500-49 80 00

Rutiner för skolresor med taxi i Skövde kommun

Vad händer om vårdnadshavare/elev missar tiden för hämtning?

Vårdnadshavare ansvarar för att elev kommer till och från skolan, hemtur avbokas direkt när morgonturen missas.

Vad händer om taxin blir försenad?

Om bilen är mer än 10 minuter försenad ringer du till Fasta Resor på 010-17 30 200 och väljer knappval 1.

Vad händer om taxin missar en resa?

Fasta Resor ska skicka en ersättningsbil.

Avbokning av resor

Barnet blir sjukt på morgonen:
Vårdnadshavare avbokar taxi via appen/webben eller ringer Fasta Resor 010-17 30 200 så tidigt som möjligt.

Barnet blir sjukt under skoldagen:
Vårdnadshavare ansvarar själv för att barnet kommer hem och måste avboka hemresan via app/webb eller ringer Fasta Resor 010-17 30 200.

Barnet ska till tandläkare, läkare m.m. under eller i anknytning till skoldagen:
Vårdnadshavare avbokar berörda resor via app/webb eller ringer Fasta Resor 010-17 30 200 (endast transporter till och från skolan är kommunens ansvar, övriga transporter är vårdnadshavares ansvar).

Om långvarig ledighet, sjukdom eller annan anledning gör att eleven inte ska åka under en längre period:
Vårdnadshavare kontaktar kommunens trafikhandläggare som vidare kontaktar Fasta Resor.

Om eleven tillsvidare inte har behov av skolskjuts:
Vårdnadshavare kontaktar kommunens trafikhandläggare som vidare kontaktar Fasta Resor.

Ändring av resor

Vid enstaka ändring:
Vårdnadshavare eller skolpersonal kontaktar Fasta Resor på 010-17 30 200 för att byta adresser mellan hem och korttidsboenden. Endast skolpersonal och trafikhandläggare kan ändra tider och dagar, handläggningstiden är 2 veckor. OBS! Under perioden 1 aug - 30 sep är handläggningstiden  4 veckor.

Vid permanent ändring:
Vårdnadshavare eller skolpersonal kontaktar kommunens trafikhandläggare minst 2 veckor innan ändringen ska börja gälla.  OBS! Under perioden 1 aug - 30 sep är handläggningstiden 4 veckor.

Hur får jag information om hämttider inför ett nytt läsår?

Veckan innan skolstart syns inbokade skolresor i appen/webben Boka resa (se instruktioner ovan) för de närmste 14 dagarna, alternativt ring Fasta Resor 010-17 30 200.

Får barnet ta med sig en kompis hem?

Nej, tyvärr får ingen kompis följa med, även om det finns plats i bilen just då.

Vem kontaktar jag om eleven glömt något i taxin?

Elev eller vårdnadshavare kontaktar Fasta Resor 010-17 30 200 eller via e-post fastaresor.vasttrafik@samres.se.

Vem kontaktar jag om eleven har synpunkter på taxiresan?

Kontakta Västtrafiks synpunktshantering 020-91 90 90 knappval 4, eller maila till synpunkt.anrop@vasttrafik.se