Bild på en snöplog

Skolskjuts vid trafikstörningar

Var alltid uppmärksam på varningar för halt väglag, mycket snö eller andra trafikstörningar via media. Här nedan finns information för vårdnadshavare och skolans personal vid trafikstörningar och inställda skolskjutsar.

Kollektivtrafik

För trafikinformation gällande skolskjuts med kollektivtrafik hänvisar vi till Västtrafiks trafikinformation. Där finns information om störningar, tidtabeller, kundservice och annat.

Skoltaxi

Trafikinformation gällande skolskjuts med skoltaxi finns på Västtrafiks webbplats Boka Resa  eller ring Fasta Resor på 010-17 30 200 knappval 1 om skoltaxin är försenad mer än 10 minuter. I appen Boka Resa visas elevens  inplanerade hämttid för aktuell resa.

Skolbuss

Försenade turer

Om en morgontur är kraftigt försenad (20 min eller mer) skickas ett sms snarast möjligt till berörda vårdnadshavare och skolan informeras.

Om en hemtur som inte än lämnat skolan blir kraftigt försenad, meddelas skolan och berörda vårdnadshavare får ett sms.

Om en hemtur blir kraftigt försenad på grund av något som händer längs vägen, skickas snarast möjligt ett sms till berörda vårdnadshavare.

Inställda turer eller hållplatser

På den enskilde turen är det föraren och bussbolaget som gör bedömningen att det inte är trafiksäkert att köra hela eller delar av en tur.

Om det är olämpligt att vid visst väglag stanna på en viss hållplats, exempelvis i en backe när det är halt väglag, kontaktas vårdnadshavare för alternativ plats för eleverna att stiga av eller på skolbussen.

Vid ovanligt svåra väderförhållanden kan hela eller delar av turer ställas in. Om hela turer ställs in meddelas berörda vårdandshavare via sms. Störningsinformation ges till skolan och läggs ut på kommunens hemsida. Vid behov meddelas även Radio Skaraborg.

Ansvar vid inställd skolskjuts

Vid inställda turer ansvarar vårdnadshavare för att eleverna kommer till och från skolan. Om ingen egen transport kan lösas efter inställd morgontur, ska vårdnadshavare meddela skolan att eleven inte kommer.

Om turer med anledning av trafikstöring inte kan lämna av elev vid odinarie hållplats, stannar eleven på skolan tills dess vårdnadshavare kan ordna skjuts hem.

Vid inställd hemtur efter skolslut ansvarar rektor, eller annan utsedd person, för att personal finns kvar på skolan till alla elever har hämtats.