Förskoleklass - skolvalsregler

Alla vårdnadshavare med barn som ska börja i förskoleklass gör ett aktivt val till den skola man önskar att barnet ska gå på. Om ni väljer en annan skola till ert barn än den skola ert barn anvisas till utifrån folkbokföringsadress och kommunens anvisningsområden vid skolskjuts, kan det innebära att rätten till skolskjuts påverkas. Bara om det inte innebär merkostnader eller organisatoriska svårigheter för kommunen, kan skolskjuts i ett sådant fall beviljas. Inför varje period av skolval till förskoleklass fastställer Sektor barn och utbildning de skolårsbaserade anvisningsområdena vid skolskjuts.

I händelse av att en skola har fler sökande än lediga platser och ett barn inte skulle få plats på den anvisade skolan (enligt skolskjutsområden) kommer kommunen att erbjuda en alternativ skola dit man då anvisas och därmed behåller rätten till skolskjuts (om avståndskriteriet uppfylls).

För att en elev ska vara berättigad till skolskjuts till förskoleklass ska skolvägens längd mätt i kommunens planeringssystem efter kortaste användbara väg (gång-, cykel- och bilväg) från bostaden till skolan, vara minst 2,0 km.

Aktuella skolskjutsområden 

Vill du se vilken anvisad skola ditt skolskjutsområde har, klicka här. Välja det läsår ditt barn börjar i förskolklasse, använd sen ikonerna till höger i kartan för att zooma.