Borttappat eller defekt busskort

Rutin vid borttappat eller defekt busskort för elever i åk F-9

Elev som har förlorat sitt busskort eller varit oaktsam så kortet inte längre fungerar i bussarnas kortläsare, kan enligt kommunens regler få ett ersättningskort mot en avgift på kr 100:-. Avgiften debiteras vårdnadshavare och alla ersättningskort beställs föst efter mottagen inbetalning. De borttappade och defekta korten spärras. 

  • Swish, nr 123 253 34 04, meddelandet ska innehålla elevens namn, skola och årskurs.

  • För andra betalningsalternativ skickar vårdnadshavare ett mail till skolskjuts@skovde.se och meddelar elevens namn, skola och årskurs så tar trafikhandläggare kontakt ang betalning.

 

Kommunala skolor
Trafikhandläggare beställer ett nytt busskort när betalningen kommit in. Vårdnadshavare meddelas om ett tillfälligt busskort kan delas ut via skolans administratör. Det nya busskortet delas ut av administratören eller pedagogen i skolan så snart som möjligt.

 Friskolor
Trafikhandläggare beställer ett nytt busskort när betalningen kommit in. Vårdnadshavare meddelas om när nytt busskort samt ev tillfälligt busskort kan hämtas hos Kontaktcenter i stadshuset.


För mer information, ring trafikhandläggare via 0500-49 80 00 eller skicka ett mail till skolskjuts@skovde.se