Borttappat eller defekt busskort

Rutin vid borttappat eller defekt busskort för elever i åk F-9

Elev som har förlorat sitt busskort eller varit oaktsam så kortet inte längre fungerar i bussarnas kortläsare, kan enligt kommunens regler få ett ersättningskort mot en avgift på 100 kr. Avgiften debiteras vårdnadshavare och alla ersättningskort beställs föst efter mottagen inbetalning. De borttappade och defekta korten spärras. 

  • Swish, nr 123 253 34 04, meddelandet ska innehålla elevens namn, skola och årskurs.

  • För andra betalningsalternativ skickar vårdnadshavare ett mail till skolskjuts@skovde.se och meddelar elevens namn, skola och årskurs så tar trafikhandläggare kontakt ang betalning.

 

Trafikhandläggare beställer ett ersättningskort när betalningen kommit in. Vårdnadshavare meddelas via e-post när ersättningskortet kan hämtas i respektive skolas expedition.

Ersättningskort  kan endast beställas fram till 15 maj, efter det datum går inte denna korttyp längre att beställa för innevarande läsår.


För mer information, ring trafikhandläggare via 0500-49 80 00 eller skicka ett mail till skolskjuts@skovde.se