Bussar i linjetrafik

Skolskjuts med linjetrefik avser resor med Västtrafiks linjebussar. Aktuella linjer, tider och hållplatser hittar du på Västtrafiks hemsida.

Om du åker skolskjuts med buss i linjetrafik får du genom skolan Västtrafiks skolkort. Kortet delas ut den första skoldagen på höstterminen. Kortet ska alltid visas upp då du åker med linjebussarna. Om du inte har skolkortet med dig får du som går i förskoleklass - åk 9 följa med på morgonturen till skolan. På skolans expedition kan du sen få ut en biljett för hemresa. Har du tappat ditt busskort eller om det blir oanvändbart,  finns rutin för hur du går tillväga för att få ett ersättningskort här

Information om när skolkortet gäller hittar du här.

Information om Västtrafiks nya zonindelning från 4 november 2020 hittar du här. 

Skolkortens giltiga zoner (inga kort behöver bytas ut):
- Skövde tätort fungerar som tidigare inom Skövde tätort
- Skövde fungerar inom zon C (se mer info på ovan länk)
Aktuell korttyp står tryckt på kortet

Datum