Skolskjuts med kollektivtrafik

Skolskjuts med kollektivtrafik avser resor med Västtrafiks linjebussar. Aktuella linjer, tider och hållplatser finns på Västtrafiks hemsida och även information om busskortets giltighetstider.

Busskortet skickas direkt till elevens hemadress. (Undvik att förvara busskortet tillsammans med mobiltelefon då det kan avmagnetisera kortet som då blir obrukbart.)

Busskortet ska alltid visas upp vid resor med linjebussarna. Om busskortet glömts hemma får elever i klass F-9 åka med morgonturen till skolan, men eleven måste sen hämta en biljett för hemresa i skolans expedition för att få gå på linjebussen på eftermiddagen.

Om busskortet tappas bort eller inte längre fungerar,  kan eleven en gång per läsår  få ett ersättningskort mot en avgift på 100 kr.

Datum