Bussar i linjetrafik

Skolskjuts med linjetrefik avser resor med Västtrafiks linjebussar. Aktuella linjer, tider och hållplatser hittar du på Västtrafiks hemsida.

Kortet delas ut den första skoldagen på höstterminen, men om det beviljas under läsårets gång skickas det istället direkt till hemadressen. Kortet ska inte förvaras i närheten av mobiltelefon då det riskerar att avmagnetiseras och bli obrukbart.

Kortet ska alltid visas upp då du åker med linjebussarna. Om du inte har skolkortet med dig får du som går i förskoleklass - åk 9 följa med på morgonturen till skolan. På skolans expedition kan du sen få ut en biljett för hemresa.

Har du tappat ditt busskort eller om det blir oanvändbart,  finns rutin för hur du går tillväga för att få ett ersättningskort per läsår här

Information om när skolkortet gäller hittar du här.

Information om Västtrafiks zonindelning hittar du här.  Aktuell korttyp står tryckt på kortet, och Skövde Mini innebär att det gäller för  resor inom Skövdes tätortstrafik.

Datum