Upphandlad skolbuss

Kommunen har 14 upphandlade skolbussar som körs av Hellbergs Buss och Connect Bus Söne AB. Hållplatstider för skolbussarna är ungefärliga så eleverna ska alltid vara ute i god tid, minst 5 min före utsatt tid, på morgonen.

Varje elev som är inplanerad på skolbuss kan se sin planering via e-tjänsten Visa min skolskjuts.

Under förutsättning att det finns plats i bussen kan skolskjutselevers kompisar få åka med. Om inte vårdnadshavare till skolskjutseleven på förhand meddelat föraren, måste kompisen ha ett intyg från sin skolas expedition som visar att den har tillstånd att åka med bussen hem.

Datum