Om du inte behöver skolskjutsen alls eller till viss del

Om du har beviljats skolskjuts med upphandlad skolbuss men inte behöver den längre, alls eller bara vissa dagar, är det viktigt att du snarast möjligt anmäler detta till  kommunen. Kontakta isåfall en trafikhandläggare eller meddela genom att skriva till oss på skolskjuts@skovde.se

Har du beviljats samplanerad skoltaxi kan vårdnadshavare istälelt lämna in ett schema via vår e-tjänst eller meddela genom att skriva till oss på  skolskjuts@skovde.se.

Datum