Om du inte behöver skolskjutsen alls eller till viss del

Om du har beviljats skolskjuts med upphandlad skolbuss eller skoltaxi men inte behöver den längre alls eller bara vissa dagar, är det viktigt att du snarast möjligt anmäler detta till  kommunen. Kontakta en trafikhandläggare eller meddela via e-post till skolskjuts@skovde.se

Datum