Om du inte behöver skolskjutsen alls eller till viss del

Om du har beviljats skolskjuts med upphandlad skolbuss men inte behöver den längre, alls eller bara vissa dagar, är det viktigt att du snarast möjligt anmäler detta till  kommunen. Kontakta isåfall Kontaktcenter eller skriv till oss på skolskjuts@skovde.se

Har du beviljats skoltaxi ska du lämna in ett schema via kommunens e-tjänst som du hittar här eller skriv till oss på  skolskjuts@skovde.se.

Datum