Hållplatstider och hämttider

Alla turer med upphandlad skolbuss har en tidtabell. Varje hållplats har en utskriven tid men av olika skäl kan bussen komma både tidigare och senare. Därför gäller för de upphandlade skolbussarna att du ska vara på plats fem minuter före utsatt tid och vänta tio minuter efter utsatt tid. Har inte bussen kommit efter tio minuter får du försöka få hjälp med att ringa till din skola och meddela att det inte har kommit någon skjuts.

För bussar i linjetrafik gäller Västtrafiks tidtabeller. Vid utebliven linjebuss hänvisar vi till deras app ToGo eller hemsida för uppdaterad trafikinformation och kontaktuppgifter till deras Kundtjänst.

Vid skolskjuts med taxi väntar taxin fem minuter efter utsatt tid. Sen bommas resan och övriga resor samma dag avbokas.

Datum