Ansvarsfördelning taxi

Vårdnadshavare

 • Ansvarar för att elev kommer till upphämtningsplatsen 3 minuter före avtalad hämttid
 • Ansvarar för eleven till den går in i skoltaxin
 • Ansvarar för att möta skoltaxin vid upphämtningsplatsen vid behov efter hemresa 
 • Ansvarar för att elev kortare än 135 cm har med egen bälteskudde

Taxiförare

 • Ansvarar för att elev kommer in i skoltaxin
 • Ansvarar för bältning av elev 
 • Ansvarar för att elev kommer ut ur skoltaxin
 • Ansvarar för att elev vid behov lämnas till skolpersonal
 • Ansvarar för att vid en försening när skolan börjat på morgonen, följa eleven in

Skola

 • Ansvarar för att vid behov möta upp elev vid skoltaxin när den kommer till skolans taxihållplats
 • Ansvarar för elev när den väntar på skoltaxin inför hemresa och vid behov följer elev till bilen.
 • Ansvarar till dess att elev går in i skoltaxin.

Datum