Ansvarsfördelning taxi

Vårdnadshavare

 • Ansvarar för att elev kommer till hållplats 3 minuter före avtalad hämttid
 • Ansvarar för eleven till den går in i taxibilen
 • Ansvarar för hämtning av elev vid hållplats
 • Ansvarar för att elev kortare än 135 cm har med egen bälteskudde

Taxiförare

 • Ansvarar för att elev kommer in i bilen
 • Ansvarar för bältning av elev 
 • Ansvarar för att elev kommer ut ur bilen
 • Ansvarar för att elev vid behov lämnas till skolpersonal
 • Ansvarar för att vid en försening när skolan börjat på morgonen, följa eleven in

Skola

 • Ansvarar för att vid behov möta upp elev vid bilen när den kommer till skolans hållplats
 • Ansvarar för elev när den väntar på fordonet hem och vid behov följer elev till bilen.
 • Ansvarar till dess att elev går in i taxibilen

Datum