Skolskjuts med samplanerad skoltaxi

Elever som inte klarar av resa med kollektivtrafik eller skolbuss måste ansöka om särskild skolskjuts med skoltaxi.

Om det däremot beror på att det inte finns upphandlad skolbuss eller kollektivtrafik i tillräcklig närheten av hemmet, planeras skoltaxi som anslutning till buss eller hela vägen och ingen ansökan behövs. Detta gäller för elever som går i den skola som kommunen anvisat eleven. Om du valt en annan skola än den anvisade har du endast rätt till skolskjuts om det inte innebär någon merkostnad eller organisatorisk svårighet för kommunen.

Inga kompisar får föja med i skoltaxin.

Datum