Skolskjuts med samplanerad skoltaxi

Om det inte är möjligt att planera skolskjutsen med de upphandlade skolbussarna eller buss i linjetrafik planeras skoltaxi som anslutning till buss eller hela vägen. Detta gäller för elever som går i den skola som kommunen anvisat enligt skolskjutsområden. För elever i åk F-6 är det oftast den skolan som ligger närmast folkbokföringsadressen. Om du valt en annan skola än den anvisade har du endast rätt till skolskjuts om det inte innebär någon merkostnad eller organisatorisk svårighet för kommunen.

För dig som går på den skola som kommunen har anvisat dig till och där inga bussförbindelser finns (exempelvis särskolor eller av annan särskild anledning), kan skoltaxi beviljas vid behov och i anslutning till skolans ramtider.

Det är bara du som har beviljats skoltaxi som får åka med, alltså inga kompisar.

Datum