Bälte

I fordon utrustade med bälten ska dessa alltid användas. Det är ett vårdnadshavaransvar att uppmuntra barnen att använda bälte.

Datum