Ansvarsfördelning buss

Vårdnadshavare

  • Ansvarar för att eleven kommer till och från anvisad hållplats
  • Ansvarar till dess att eleven kommer på och från att den kliver av bussen
  • Ansvarar för att eleven följer ordningsregler vid skolskjuts 

Entreprenör/bussförare

  • Ansvarar för eleven vid på- och avstigning
  • Ansvarar för en trygg och säker transport 

Skola

  • Ansvarar för eleven när den kommer till skolan
  • Ansvarar för eleven när den väntar på sin skolskjuts efter skolan 
  • Ansvarar för att eleven kommer på skolbussen eller skoltaxin vid skolan

 

Datum