Avbokning av skoltaxi

Om du har skolskjuts med samplanerad skoltaxi och inte behöver nyttja denna vid ett eller flera tillfällen, ska resan avbokas i så god tid som möjligt innan planerad hämttid.  Kom i håg att avboka skoltaxin även om du vet att turen ändå kommer köras med andra elever. Avbokning görs med fördel via Västtrafiks app Boka resa eller ring Fasta Resor på 010-17 30 200 (kl 06:30-17:00), 020-91 90 90 övr tid.  

Datum