Avbokning av skoltaxi

Om du har skolskjuts med samplanerad skoltaxi och resor inte behvös vid ett eller flera tillfällen, ansvarar alltid vårdnadshavare för att resorna avbokas i så god tid som möjligt. Kom i håg att avboka skoltaxi för ett barn även om du vet att turen ska köras för ett syskon. Avbokning görs med fördel via Västtrafiks app Boka resa eller webbsida, eller ring Fasta Resor på 010-17 30 200 (kl 06:30-16:30), 020-91 90 90 övr tid.  

Datum