12. Ansökan om skolskjuts

Elever som går i anvisad kommunal skola enligt skolskjutsområdet för sin folkbokföringsadress, och som uppfyller avståndskraven under punkt 1, beviljas skolskjuts per automatik genom verkställighetsbeslut och behöver inte ansöka. Elever som valt en annan kommunal skola eller fristående skola måste alltid ansöka om skolskjuts.

De elever som inte automatiskt beviljas skolskjuts på grund av avstånd kan göra en ansökan på bakgrund av skäl  som anges under punkt 2 (trafikförhållanden, funktionsnedsättning, särskilda omständigheter) eller punkt 4 (växelvis boende).  Ansökan ska göras via kommunens e-tjänst Ansökan om skolskjuts.

Datum