11 a. Avresetid, restid, väntetid 

Restiden för elever i förskoleklss - åk 9 bör inte överstiga 60 min/resa. Väntetiden vid skola bör inte överstiga 30 min/resa utifrån skolans ramtider. Normal tid att anlända till skolan anses vara 10 minuter före första lektionen samt att det behövs 10 minuter efter sista lektionens slut innan skolskjutsen kan avgå. Dessa tider räknas inte som väntetider.

Datum