11 c. Avstånd till anvisad hållplats 

Gångavståndet till anvisad hållplats för kollektivtrafik eller upphandlad skolbuss ska för elever i förskoleklass och åk 1-6 inte överstiga 2 kilometer och för elever i åk 7-9 ska avståndet inte överstiga 3 kilometer.

Datum